Prevalence and outcomes of diabetes among COVID-19 patients in Duhok COVID-19 health facilities: a crosssectional study Częstość występowania i wyniki leczenia cukrzycy wśród pacjentów z COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia zajmujących się COVID-19 Duhok: badanie przekrojowe

dc.contributor.author Hussein, Hozan Qasim
dc.contributor.author Salih, Ahmed Mohamed
dc.contributor.author Merza, Muayad Aghali
dc.date.accessioned 2023-04-04T09:48:29Z
dc.date.available 2023-04-04T09:48:29Z
dc.date.issued 2022-12-24
dc.description.abstract Background. The objectives of this study were to determine the prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) among patients with COVID-19, examining the relationship between COVID-19 severity and T2DM in hospitalized patients, detecting T2DM outcomes in COVID-19 patients, and identifying the vaccination rates of COVID-19 patients with T2DM. Material and methods. A prospective, cross-sectional study was conducted on Duhok (Iraqi Kurdistan) hospitalized COVID-19 patients. Demographic, clinical, and laboratory characteristics of all confirmed COVID-19 by RT-PCR with coexisting T2DM were collected between early November 2021 and late April 2022. T2DM patients with HbA1c levels ≥7% were considered a poor control group, while those <7% were considered a good control group. Results. Out of 530 hospitalized COVID-19 patients, 158 (29.81%) were T2DM. Among 158 patients, 23 (14.56%) were vaccinated, of whom 17 (10.76%) were fully vaccinated and 6 (3.80%) partially vaccinated. Considering patient outcomes, chronic pulmonary disease (p=0.0106), obesity (p=<0.0001), patients on combined oral antidiabetic and insulin (p=0.0204), and poorly controlled DM (p=<0.0001) were significant predictors of mortality. Conclusions. The prevalence of T2DM in hospitalized COVID-19 patients was relatively high in Duhok. In contrast with the previous studies reported in the literature, the COVID-19 vaccination coverage was unsatisfactory. Therefore, raising awareness concerning health education about the severity and mortality rates of COVID-19 should be mandatory to achieve better disease prognosis. en
dc.description.abstract Wprowadzenie. Celem niniejszego badania było określenie częstości występowania cukrzycy typu 2 wśród pacjentów z COVID-19, zbadanie związku między nasileniem COVID-19 a cukrzycą typu 2 u pacjentów hospitalizowanych, stwierdzenie wyników leczenia cukrzycy typu 2 u pacjentów z COVID-19 oraz określenie wskaźników szczepienia pacjentów z COVID-19 z cukrzycą typu 2. Materiał i metody. Prospektywnym badaniem przekrojowym objęto pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Duhok w irackim Kurdystanie. Charakterystyka demograficzna, kliniczna i laboratoryjna wszystkich potwierdzonych metodą RT-PCR przypadków COVID-19 ze współistniejącą cukrzycą typu 2 została zgromadzona między początkiem listopada 2021 a końcem kwietnia 2022. Pacjenci z cukrzycą typu 2 z poziomem HbA1c ≥7% zostali uznani za słabą grupę kontrolną, natomiast pacjenci z <7% za dobrą grupę kontrolną. Wyniki. Spośród 530 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19, u 158 (29,81%) występowała cukrzyca typu 2. Wśród 158 pacjentów 23 (14,56%) było zaszczepionych, w tym 17 (10,76%) w pełni, a 6 (3,80%) częściowo. Biorąc pod uwagę wyniki leczenia, przewlekła choroba płuc (p=0,0106), otyłość (p=<0,0001), pacjenci przyjmujący doustne leki przeciwcukrzycowe w skojarzeniu z insuliną (p=0,0204) oraz źle kontrolowane przypadki cukrzycy (p=<0,0001) były istotnymi predyktorami śmiertelności. Wnioski. Częstość występowania cukrzycy typu 2 u pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Duhok była stosunkowo wysoka. W przeciwieństwie do wcześniejszych danych, współczynniki szczepień przeciwko COVID-19 były niezadowalające. W związku z tym, podnoszenie świadomości w zakresie edukacji zdrowotnej na temat ciężkości i śmiertelności COVID-19 powinno być obowiązkowe w celu uzyskania lepszej prognostyki choroby. pl
dc.identifier.citation Hussein HQ, Salih AM, Merza MA. Prevalence and outcomes of diabetes among COVID-19 patients in Duhok COVID-19 health facilities: a crosssectional study. Health Prob Civil. 2023; 17(1): 24-35. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.122344
dc.identifier.issn 2353-6942
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.13044/1138
dc.language.iso en
dc.publisher Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
dc.subject cukrzyca typu 2 pl
dc.subject wyniki leczenia pl
dc.subject COVID-19 pl
dc.subject szczepionka pl
dc.subject częstość występowania pl
dc.subject śmiertelność pl
dc.subject type 2 diabetes mellitus en
dc.subject outcomes en
dc.subject vaccine en
dc.subject prevalence en
dc.subject mortality en
dc.title Prevalence and outcomes of diabetes among COVID-19 patients in Duhok COVID-19 health facilities: a crosssectional study en
dc.title Częstość występowania i wyniki leczenia cukrzycy wśród pacjentów z COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia zajmujących się COVID-19 Duhok: badanie przekrojowe pl
dc.type Article
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Miniatura obrazu
Nazwa:
Prevalence and outcomes of diabetes among COVID-19 patients in Duhok.pdf
Rozmiar:
303.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
703 B
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Opis: