The concept of “book town” as an innovative way of using local resources for tourism purposes / Koncepcja „miasta książek” jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów lokalnych na cele turystyczne

dc.contributor.author Gralak, Katarzyna
dc.date.accessioned 2023-06-01T07:36:06Z
dc.date.available 2023-06-01T07:36:06Z
dc.date.issued 2017
dc.description.abstract Subject and purpose of work: The aim of this paper is to present the origin and assumptions of the concept of “book towns”, along with the conditions of its development and different ways of using this concept in shaping tourist attractiveness. Materials and methods: This paper was prepared on the basis of domestic and foreign literature overview, as well as with the case study method. The examples presented in this article encompass four “book towns” from different continents (Hay-On-Wye in Wales, Torup in Denmark, Clunes in Australia and Paju in South Korea). Results: Each of the analysed towns has a unique identity and its own idea of development. A book served as a tool for building social capital, entrepreneurship development (particularly in Torup) and forming new tourist destinations. Conclusions: The concept of “book town”, which was created in the 60s of the twentieth century, still arouses the interest of local communities and various groups of visitors, including, among others, tourists, booksellers and bibliophiles. Its uniqueness lies in the fact that a “book town” offers not only economic benefits but is primarily a tool for comprehensive interpretation and protection of local culture. en
dc.description.abstract Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było przedstawienie genezy oraz założeń koncepcji „miasta książek”, uwarunkowań ich rozwoju oraz prezentacja różnych sposobów wykorzystania tej koncepcji w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej. Materiały i metody: Pracę przygotowano na podstawie przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz metody studium przypadku. Prezentowane w artykule przykłady obejmują cztery „miasta książek”, z różnych kontynentów (Hay-On-Way w Walii, Torup w Danii, Clunes w Australii oraz Paju w Korei Południowej). Wyniki: Każde analizowane miasto ma unikalną tożsamość i swój własny pomysł na rozwój. Książka posłużyła za narzędzie budowy kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości (w szczególności w Torup) oraz kształtowania nowych destynacji turystycznych. Wnioski: Koncepcja „miasta książek”, która powstała w latach 60. XX w., nadal wzbudza zainteresowanie lokalnych społeczności oraz różnych grup odwiedzających, m.in. turystów, księgarzy, bibliofilów. Jej unikatowość polega na tym, że „miasto książek” oferuje nie tylko korzyści ekonomiczne lecz stanowi przede wszystkim narzędzie wszechstronnej interpretacji i ochrony lokalnej kultury. pl
dc.identifier.citation Gralak K. (2017), The concept of “book town” as an innovative way of using local resources for tourism purposes / Koncepcja „miasta książek” jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów lokalnych na cele turystyczne. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 60-73
dc.identifier.issn 2083-3725
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.13044/1279
dc.language.iso en
dc.publisher Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dc.subject town of books en
dc.subject tourism en
dc.subject Hay-On-Wye en
dc.subject miasto książek pl
dc.subject turystyka pl
dc.title The concept of “book town” as an innovative way of using local resources for tourism purposes / Koncepcja „miasta książek” jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów lokalnych na cele turystyczne
dc.type Article
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Miniatura obrazu
Nazwa:
The concept of “book town” as an innovative way of using local resources.pdf
Rozmiar:
544.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
703 B
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Opis: