Dziecięca umiejętność krytycznego czytania. Między teorią a praktyką / Children’s critical reading skills. Between theory and practice

dc.contributor.author Brudzińska, Patrycja
dc.date.accessioned 2021-12-29T10:25:31Z
dc.date.available 2021-12-29T10:25:31Z
dc.date.issued 2020-02-29
dc.description.abstract Artykuł prezentuje teoretyczne ustalenia dotyczące dziecięcej umiejętności krytycznego czytania. Przedstawia Four Resources Model (Peter Freebody, Allan Luke), jako propozycję do pracy z tekstem w ramach krytycznej alfabetyzacji. Nawiązując do wyników międzynarodowych badań postępów w czytaniu PIRLS, ukazuje dylematy związane z uczeniem krytycznego czytania najmłodszych odbiorców treści literackich. Materiał i metody. W pracy wykorzystano analizę dokumentów dotyczących poziomu umiejętności czytania, nauki krytycznego czytania oraz modelu czterech zasobów. Wyniki. Tekst prezentuje wyniki międzynarodowych badań postępów czytelniczych PIRLS 2016 oraz teoretyczne ustalenia dotyczące modelu krytycznego czytania autorstwa Freebody i Luke. Wnioski. Współczesna edukacja nie może pominąć krytycznej alfabetyzacji dzieci, które są odbiorcami nie tylko słownych, ale także (a może przede wszystkim) wizualnych treści. pl
dc.description.abstract The paper presents the theoretical findings regarding children’s critical reading skills. The articlecle also presents the Four Resources Model (Peter Freebody, Allan Luke) as a proposal to work with the text as part of critical literacy. Referring to the results of international research on progress in reading PIRLS, it reveals dilemmas related to the teaching of critical reading of the youngest recipients of literary content. Material and methods. The article uses the analysis of documents concerning the level of reading skills, learning critical reading and the four resources model four resources Results. The text presents the results of international PIRLS 2016 reading progress research and the theoretical findings regarding the critical reading model by Freebody and Luke. Conclusions. Today’s education can not ignore the critical literacy of children who are recipients of not only verbal but also (and perhaps above all) visual content. en
dc.identifier.citation Brudzińska, P. (2019). Dziecięca umiejętność krytycznego czytania. Między teorią a praktyką / Children’s critical reading skills. Between theory and practice, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 13(4), 37-46. https://doi.org/10.29316/rs/114086
dc.identifier.issn 2081-6081
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.13044/305
dc.language.iso pl
dc.publisher Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dc.subject krytyczne czytanie pl
dc.subject Model Czterech Zasobów pl
dc.subject Freebody i Luke pl
dc.subject edukacja czytelnicza pl
dc.subject edukacja wczesnoszkolna pl
dc.subject PIRLS pl
dc.subject early childhood education en
dc.subject critical reading en
dc.subject Four resources Model en
dc.subject Freebody & Luke en
dc.subject literacy education en
dc.title Dziecięca umiejętność krytycznego czytania. Między teorią a praktyką / Children’s critical reading skills. Between theory and practice
dc.type Article
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Miniatura obrazu
Nazwa:
Dziecięca umiejętność krytycznego czytania. Między teorią a praktyką.pdf
Rozmiar:
387.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualna strona 1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
773 B
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Opis: